Verifiering av egenskaper i innovativt fasadsystem The Brunkeberg System

Diarienummer 2014-04963
Koordinator Brunkeberg Systems AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

På ett kontorsbygge i örebro så har Brunkeberg uppfört en glasfasad med sin banbytande metod för snabbare, säkrare installation. Inom ramen för projektet har man utvecklat och implementerat nya verktyg och metoder i framgångsrikt samarbete med flertalet entrepenörer.

Resultat och förväntade effekter

1 Det har verifierats att systemet fungerar väl i verkligt byggprojekt 2 Det har genom tidsstudier verifierats faktiska produktivitetsökningar vid användande av systemet Jämfört med traditionella metoder har projektet visat hur paneler installeras dubbelt så fort med halverad bemanning, minskar riskerna för vindstillestånd, person och materialskador samt avlastning kan ske på halverad tidsåtgång. 3 Projektet (Byggnaden) har framgångsrikt bestyckats med en infrastruktur i form av ett kvarsittande skensystem avsett för tjänster som reklamvepor, automatisk fasadtvätt.

Upplägg och genomförande

De olika delarna i studien som studerats är; uppbyggnad etablering, godsmottagning av leveranser, transport i system, installation av element, Kopplad till testprojektet genomfördes en rad mätningar och observationer gällande bland annat tid, resurser, utrustning, verktyg etc. Som en del i testprojektet genomfördes en demonstration av Brunkebergsystemet i sin helhet för branschen, investerare, press, Vinnova och övriga intressenter. Intresset var stort och runt 150 personer bevittnade när två personer installerade fasadelement på 4 minuter utan komplikationer.

Externa länkar

Se videon från projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.