Verifiering av 3DLitecompteknologi for battillverkning

Diarienummer 2013-03598
Koordinator SCANYACHT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi strävar att införa 3DLitecompteknologin vid båttillveerkning och vi konstaterar att teknologin fungerar. Vi har också kommit i kontakt med likande system där Pu-skum används.

Resultat och förväntade effekter

När segelbåtsmarknaden återgår till den storlek den tidigare haft respektive när våra andra påbörjade projekt som motorbåtar, karosseridelar etc. räknar vi med att reducera tillverkningskostnaden för båtar med ca. 30 %.

Upplägg och genomförande

Vi fortsätter våra påbörjade projekt inklusive utveckling av en motorbåt samt Volvo Buss karosseridetaljer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.