Venture Academy Köpenhamn 21 april 2015

Diarienummer 2015-03199
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 4 729 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Att få hjälp att slipa på vår företaspresentation. Detta kan i förlängningen innebära fler investerare till företaget. Uppfyllelse- bra återkoppling innebar att presentationen blev bättre anpassad för målgruppen

Resultat och förväntade effekter

Få hjälp att slipa på vår företaspresentation. Detta kan i förlängningen innebära fler investerare till företaget. Resultat i form av fler investerare till företaget tar tid och kommer inte omedelbart. Hjälpen med presentationen från coacherna fungerade dremot utmärkt.

Upplägg och genomförande

En företagspresentation av Vironova och våra produkter på Venture Academy i Köpenhamn den 21 april 2015 genomfördes med gott resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.