Våtkemisk produktion av nanoporösa partiklar

Diarienummer 2015-00502
Koordinator Svenska Aerogel AB - Svenska Aerogel AB, Gävle
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2015
Status Avslutat