Världens smartaste tandklinik - Digital transformation av tandvården

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och framför allt få möjlighet att beforska en digital kommunikationslösning baserat på AI där patienter som besöker kliniken kan få erforderlig information, ställa frågor och kontakta personal vid behov samt att personalen kan kommunicera med varandra digitalt via den digitala receptionisten A.I.D.A (Artificiell Intelligent Dental Assistent). Vidare är målet med projektet att utveckla en fungerande digital kommunikationslösning genom att använda en kombination av olika tekniker som exempelvis artificiell intelligens.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultaten bidrar till att skapa kunskap om möjligheter och utmaningar med tillämpningar av AI-baserad kommunikation. Projektresultaten kan också bidra till att förändra hela vårdsektorn med avseende på hur AI-baserad digital kommunikation kan ske med patienter. Den AI-baserade kommunikationslösning som utvecklas i projektet kommer att kunna stödja att personal kan nyttjas till sådant de faktiskt är utbildade för vilket i sin tur medför att de i större utsträckning istället kan fokusera på att hjälpa de patienter som verkligen behöver personlig assistans.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i flera iterationer och utvärderas och rapporteras i delleveranser och innefattar utarbetande av: projekt- och tidsplan beskrivningar för arbetssätt, arbetsmetoder och ansvarsområden utvärderingsmallar för testning av utrustning och teknik samt arbetsmetoder producera rutiner för att utvärdera testning av den AI-baserade kommunikationslösningen samt arbetsmetoder utveckla och anpassa utvecklade moduler utbildningsinsatser av personal driftsätta beslutad testning av utrustning, teknik och arbetsmetoder slututvärdera projektet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-04346

Statistik för sidan