Varför har kammusslans ögon två näthinnor?

Diarienummer 2017-03023
Koordinator Lunds universitet - Biologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 858 572 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

För att svara på frågan varför kammusslor har två näthinnor, kommer jag att slutföra följande delmål: 1) testa om kammusslor integrerar informationen från båda näthinnorna för att förbättra bildkvaliteten, eller om näthinnorna visuella uppgifter är separata. 2) testa polarisationsseende hos kammusslor. 3) testa integrationen mellan kammusslans två visuella kanaler: intensitet och polarisation. 4) bygga en datormodell av kammusslans visuella system och beräkna kvaliteten på bilderna som bildas på båda näthinnorna.

Förväntade effekter och resultat

Medans idéen aldrig förr har föreslagits kommer mina beteendesförsök att ge obestridligt bevis för det första fysiska center-surroundfiltret. Både biomedicinska relevanta vävnader och djur reflekterar polarisationsinformation, vilket har potentiella tillämpningar i medicin. Polarisationsseende har därför blivit allt mer relevant. Den potentiella banbrytande upptäckten av polarisationsseende i kammusslor kommer därför att ge upphov till en mängd uppföljningsstudier om varför och hur kammusslor ser polariserat ljus.

Planerat upplägg och genomförande

För att kvantifiera hur bilder bildas vid kammusslors näthinna kommer jag beräkna dess Point Spread Function. I beteendeförsöken kommer jag generera polariserade stimuli med modifierade LCD-datorskärmar. Att exponera kammusslor för stimuli som innehåller ett komplett utbud av polarisationer, intensiteter, rumsliga frekvenser och statiska / dynamiska egenskaper gör att jag kan bedöma om kammusslor integrerar informationen från dess dubbla näthinnor eller ej.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.