Vädermätning med UAS

Diarienummer 2015-01761
Koordinator SPARV EMBEDDED AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Vi hade målet att leverera prototyper till fem pilotkunder. Vi har verifierat behovet, utvecklat tidiga prototyper och hittat lämpliga pilotkunder men ännu inte kommit så långt som att kunna leverera prototyper.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har förbättrat vår ställning på marknaden och våra chanser till en lyckad produkt. Vi kommer lansera ett delsystem som egen produkt och fortsätta att jobba mot projektets mål.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat med beräkningar, konstruktion och kundkontakter parallellt. Projektet har innehållit de delar som vi planerade, men problem med personal och budget har gjort att produkten inte kunnat slutföras inom ramen för Vinnova-projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.