Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingsenhet för effektivare vårdövergångar

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Region Östergötland
Bidrag från Vinnova 971 194 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns ett stort behov av att utveckla vårdövergångarna, både från vårdgivare och vårdtagare. Effektiv informationsdelningen är avgörande för sömlösa vårdövergångar. Rutiner är framtagna för distansmöten vid vårdövergångarna mellan huvudmännen. Den nya tjänsten korttidskoordinator testades inom projektet och har lett fram till en arbetsbeskrivning. Biståndsbedömaren får genom förändrat arbetssätt avlastning av korttidskoordinatorn, stöd/ansvar/förmåga att följa sin patient genom korttidsprocessen samt verktyg för en effektivare vistelse på korttidsboendet.

Resultat och förväntade effekter

Biståndsbedömarens nya arbetssätt ihop med vårdsamordnaren ger en ökad trygghet, individanpassad vistelse och kortare liggtid på korttidsboendet. Informationsdelningen via Cosmic link2 ger effektivare möten, där deltagarna är inlästa på ärendet. Distansmöte ger ökad trygghet för patienten, då närstående kan vara med oavsett avstånd och mötet blir enklare att boka. Tjänsten korttidskoordinator som samordnar patientens behov på korttidsboendet och kontakten med VC och biståndsbedömaren, leder till en tryggare övergång till egna hemmet och minskar återinläggningar.

Upplägg och genomförande

Fokus för projektet blev vårdövergångarna mellan slutenvården till korttidsboendet och till egna hemmet, där vårdcentralen har det medicinska ansvaret. Vårt mål var att skapa sömlösa vårdövergångar som ger en ökad trygghet för patienten samt minska återinläggningar. Projekten har redan noterat vinster genom förändrade arbetssätt, etablering av tjänst på korttidsboendet, förutsättningar till distansmöten och nyttja informationsdelningen via Cosmic link2. Det finns en tydlig plan för vad som ytterligare måste utvecklas i processen efter vinnovaprojektets slut

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 juni 2017

Diarienummer 2017-02107

Statistik för sidan