Utvecklingsenhet för effektivare vårdövergångar

Diarienummer 2017-02107
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Region Östergötland
Bidrag från Vinnova 1 996 387 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Syftet är att i samverkan med patient/boende under vårdtiden på ett korttidsboende pröva ut och designa innovativa arbetssätt och tekniska lösningar. Dessa ska sedan följa med på ett sömlöst sätt till patientens egna hem. Målet är att skapa trygghet, tillit och säkerhet och möjlighet till rätt medicinska beslut så att återgång till det egna boendet underlättas och blir den självklara vård- och omsorgsarenan även om den boendes hälsa och trygghet sviktar. Därmed ökar möjligheten att undvika onödiga återinläggningar.

Förväntade effekter och resultat

Snabbare återgång till det egna hemmet efter en vårdtid på sjukhus/kortidsboende. Färre återinläggningar på sjukhus och bättre livskvalitet då individen upplever ökad trygghet i hemmet. Ökad innovationsförmåga inom respektive huvudman och fler innovationsupphandlingar. Ökad involvering och medverkan av näringslivet som ger ökad tillväxt och möjligheter att komma in på framtidens hälso- och sjukvårdsmarknad. Process för hur policyutmanande tester dokumenteras och återkopplas finns implementerad.

Planerat upplägg och genomförande

Ett verklighetslabb drivs i samverkan mellan Region Östergötland och Linköpings kommun och byggs upp kring ett ordinärt kortidsboende. Patient som skrivs ut från slutenvård till kortidsboende erbjuds deltagande i projektet. Samtyckeshantering sker. Innovativa arbetssätt med fokus på design och digitala lösningar prövas ut tillsammans med patient/boende, närstående och medarbetare på kortidsboendet och inom hemtjänsten, samt leverantörer. Kommunens och regionens strukturer för innovation och testbäddar samverkar. Kontinuerlig utvärdering av flera parametrar utförs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.