Utveckling av volymmätsystem för kvalitetssäkring av biogas och fordonsgas

Diarienummer 2017-05008
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett volymmätsystem som skall användas för kvalitetssäkring av biogas och fordonsgas med avseende på föroreningar. Systemet kommer att användas i fält där olika förhållande råder beträffande gassammansättning, tryck och temperatur och i först hand för att bestämma halten föroreningar. Målet är att ta fram en kalibreringsmatris/ekvation för den volymmätning. Systemet kan i fortsättning användas för alla gaser, inkl. andra energisaser såsom vätgas där kvalitet är extremt viktigt för att inte irreversibelt skada bränsleceller.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att möjliggöra provtagningen av kända och noggranna volymer av biogas och fordonsgas på adsorbent vilket i sin tur möjliggör noggrann kvantifiering av föroreningar i dessa gaser och därmed kvalitetssäkring av fordonsgas enligt standard SS 15 54 38:2015. Detta kommer att hjälpa industrin att minska problem relaterade till kvaliteten på gasen.

Planerat upplägg och genomförande

Två nya system baserade på olika referensmetoder skall utvecklas och implementeras. Båda systemen kommer att ge möjlighet för noggrann mätning vid variabel biogas sammansättning och vid den aktuella temperaturen. System 1: flödesmätning med korrektionsmetod (kalibrering av flödesmätare för olika sammansättningar, studie av påverkan av andra parametrar såsom temperatur och tryck, framställande av en kalibreringsmatris System 2: Direkt volymmätning med jämförelse med system 1. Spridning av resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.