Utveckling av validerade mätmetoder för att implementera EU rekommendation för definition av nanomaterial

Diarienummer
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB
Bidrag från Vinnova 66 383 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2012
Status Avslutat