Utveckling av nytt finansiellt instrument via equity crowdfunding

Diarienummer
Koordinator DABBER AB
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ta fram ett nytt verktyg för finansiering av SMI bolag. I startufasen samt tillväxt. Inte nog med att vi lyckats med det men vi har även skapat varumärkes kännedom samt fått till en del kunder, börjat anställa och expanderar och växer. Målen är med råge uppnådda.

Resultat och förväntade effekter

I dagsläget (130131)har vi lyckats lansera samt etablera FundedByMe Equity. Drygt 100 bolag har skickat in ansökningar, ca 25 har fått gå live och 6 rundor har öppnats. Utfallet av dessa är väldigt framgångsrik med en total av ca 5,5 miljoner rest på ca 9 veckor. Flera öppna rundor på gång. Vår investerar databas växer, vi har anställt och är 10 anställda och har nyligen skalat upp för att kunna hantera hela Norden.

Upplägg och genomförande

1 september lanserade vi plattformen publikt. Innan dess arbetade vi mycket med att undersöka, coacha, hantera samt utveckla för att möta formalia, legalia och metodik.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.