Utveckling av nya late stage fluoreringsmetoder för syntes av 18F-markerade radioligander för PET imaging

Diarienummer 2017-03014
Koordinator Stockholms universitet - Organic Chemistry
Bidrag från Vinnova 1 215 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet är fokuserat mot utveckling av nya radiosyntesmetoder för 18F PET-radiomarkörer. Då halveringstiden för 18F-isotopen är relativt kort, är selektiva synteser av PET-tracers en stor utmaning. Vi kommer att använda moderna katalytiska fluorineringsmetoder för skapa nya kol-fluor bindningar i bioaktiva molekyler som kan användas både inom medicinsk diagnostik, och för behandling av CNS-relaterade sjukdomar.

Förväntade effekter och resultat

Vårt konkreta mål är att utveckla radiosynteser av elektrofila 18F-transferreagens, exempelvis [18F]-fluorobenziodoxole. Projektet väntas leverera nya syntesmetoder för 18F PET tracers som tidigare varit otillgängliga för radiodiagnostik.

Planerat upplägg och genomförande

Först utvecklar vi nya metoder med hjälp av naturliga 19F isotopen. Sen anpassar vi reaktionsbetingelser till 18F studier; dvs korta reaktionstider och hantering av fluor-reagenser på picomolära mängder. Slutgiltiga optimeringen av nya metoderna görs i radiolabb med 18F isotoper. Först optimerar vi framställningen av den elektrofila 18F reagenset. Sen gör vi experiment med inmärkning av flera organiska substrat och bestämmer radiokemiska utbytet. För några substrat bestämmer vi även specifik aktivitet.

Externa länkar

Szabó grupps hemsida vid Stockholms universitet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.