Utveckling av nya late stage fluoreringsmetoder för syntes av 18F-markerade radioligander för PET imaging

Diarienummer 2017-03014
Koordinator Stockholms universitet - Organic Chemistry
Bidrag från Vinnova 1 215 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Externa länkar

Web-site of the Szabó group.