Utveckling av ny rationell och miljösmart teknik för påtryckning av motiv på arbetskläder

Diarienummer 2011-00954
Koordinator HOT SCREEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - maj 2012
Status Avslutat