Utveckling av nästa generation bränsleceller och electrolysceller i sammarbete med forskningscentrum Jülich

Diarienummer 2015-01485
Koordinator Lunds universitet - Energivetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 562 466 kronor
Projektets löptid juli 2015 - maj 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-03-17

Syfte och mål

Innan det är möjligt att utveckla förbättrade polymermembranbränsleceller (PEMBCer) och elektrolysceller (ECer), behöver förståelsen av vattendroppars transportprocesser (inne i cellen) samt sambandet mellan ackumulering av vatten och cellens prestanda förbättras. En iterativ koppling mellan experimentell och teoretisk forskning föreslås.

Förväntade effekter och resultat

Koppling av teoretisk och experimentell BC och EC forskning gör det möjligt att minska mängden experiment som behövs för cell-, stack- och systemutveckling. Detta projekt ökar TRL (den tekniska mognadsgraden) på MAs forskning, d.v.s. forskningen blir mer relevant för svensk industri. Möjligheten för MA att bedriva forskning på FZ Jülish ger honom kvalifikationer för framtida topp-positioner i svensk akademi eller industri.

Planerat upplägg och genomförande

Ett planeringsbesök i Jülish planeras för månadsskiftet augusti/september. Detta projekt är planerat att drivas mellan 2015.07 och 2018.06. MA planerar att vara baserad på FZ Jülich under 2015.10-2015.12, 2016.04-2016.12, 2017.04-2017.12 och 2018.04-2018.06, men kommer att vara på LU för möten, exempelvis med hans doktorander, men också att åka till FZ Jülish för möten när han är baserad på LU.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.