Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av nästa generation bränsleceller och electrolysceller i sammarbete med forskningscentrum Jülich

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Energivetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 562 466 kronor
Projektets löptid juli 2015 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt resulterade i en bättre förståelse av transport och reaktionsfenomen inuti polymerelectrolytbränsleceller och resultat har publicerats i 5 tidskriftsartiklar med Martin Andersson (projektledare) som första författare. Dessutom presenterades resultaten vid flera konferenser och Martin Andersson har också bidragit som medförfattare i flera journalartiklar.

Resultat och förväntade effekter

Avancerade modeller för tvåfasflöde inuti polymerelektrolytbränsleceller har byggts och använts för ökad vetenskaplig förståelse. Att köra modellerna på datorkluster har resulterat i resultat som publicerats i högt rankade tidskrifter. Möjligheten för projektledaren att arbeta i en internationell miljö på hög nivå har möjliggjort befodran samt ett avsevärt utökat internationellt forskningsnätverk.

Upplägg och genomförande

Detta projekt drevs mellan 2015.07 och 2019.03. Martin Andersson (projektledare) har delat sin arbetstid mellan Lund Universitet (LU) och FZ Jülich (FZJ). Frekvent resande har gjorts för att möjliggöra aktiviteter och deltagande både på LU och FZJ. Ett av Europas största datorkluster har används för beräkningar relaterade till detta projekt. Resultat från detta projekt har presenterats på flertalet konferenser och workshops, vilket möjliggjort nätverkande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01485

Statistik för sidan