Utveckling av marknadsplan för Shotbox

Diarienummer 2012-00594
Koordinator Shotbox AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Shotbox AB kommer att verka på en global marknad. Vi har med pengarna från Vinn Nu kunnat resa och träffa intressanta partners, och också göra grundlig research på hur vi bäst når ut med vår produkt.

Resultat och förväntade effekter

Då vi inte börjat sälja vår produkt, så kan vi enbart säga att utfallet av att ta fram en affärsmodell och en marknadsplan har uppfyllts. Vi avser att lansera vår produkt i mars 2013.

Upplägg och genomförande

Vi avsatte en stor del av pengarna till resekostnader - och vi känner att detta var rätt beslut. På de event och möten som vi haft i Malmö, Viborg, Los Angeles och New York har vi lärt oss oerhört mycket.

Externa länkar

Vår hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.