Utveckling av en uppskalningsbar uppreningsmetod för en ny typ av biobaserad tensid.

Diarienummer 2013-03662
Koordinator ENZA BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en uppreningsmetod som är mer effektiv, billigare, miljövänligare och som går att skala upp i stor skala. Enza har under projektets gång lyckats med de mål som sattes upp rörande utveckling av själva uppreningsmetodiken samt 100 ggr uppskalning av processen och efterföljande upprening.

Resultat och förväntade effekter

Genom att Enza har lyckats utveckla en mer effektiv uppreningsmetod så minskar tidsåtgången och resursbehovet för att rena upp deras tensid avsevärt. Detta underlättar för framtagning av produkt att testa samt ökar värdet på processen och chanserna att ingå samarbeten med potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet har gått som förväntat och följt tidsplanen. Laboration arbete har kombinerats på ett bra sätt med kundkontakter och inhämtande av marknadsinformation, vilket gett värdefull feedback kring vilka förväntningar som finns på produkten som man bör beakta i utvecklandet av en förbättrad process.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.