Utveckling av en CRO och infrastruktur för prediktiv toxikologi

Diarienummer 2015-04978
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 1 874 433 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Kombinera och utveckla projektpartners produkter/tjänster och etablera ToxHQ som en Contract Research Organisation (CRO) inom prediktiv toxikologi och säkerhetsanalys.

Förväntade effekter och resultat

En ny CRO (ToxHQ) implementerad som en virtuell contract research organization tillsammans med en web portal för interaktion med klienter. Förbättrade mjukvara produkter för prediktiv toxikologi baserade på ToxHQ kunskaps och data infrastruktur. Nya (patenterade) metoder för att integrera omics och biologisk analyse uppgifter i kemisk säkerhetsbedömning för att förbättra förutsägelser. Metoder som bidrar till minskning av djurförsök i medicin och toxikologi. Erfarenhet från pilotprojekt i outsourcing av kemiska säkerhetsbedömningar.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ämnar kombinera och förbättra befintliga produkter genom att samordna utveckling och kompetens hos ingående project partners, samt lägga till nya state-of-the-art metoder för hantering och analys av information inom kemikaliesäkerhet. Tillsammans med industry partners kommer vi att genomfora ett antal pilotprojekt, för att anpassa produkter samt integrera strategier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.