Utveckling av dynamiska bränsleinjektorer för biooljor till industriella brännare.

Diarienummer
Koordinator LKG Svenska Aktiebolag - Clean Combustion
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet i detta projekt var att ta fram ny kunskap för att det i framtiden skall vara möjligt att förbränna bioslurrybränslen och biooljor i samma injektorer. Från den ursprungliga formuleringen kan vi idag utöka begreppet till vätskeinjektorer, inte bara bränsleinjektorer. Av marknadstekniska skäl valde vi bort verifiering av bioslurrybränslen eftersom efterfrågan saknas. Vi har framgångsrikt utvecklat och produktifierat en ny generation utav effektiva vätskeinjektor efter moderna konstruktionsmetoder.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet är ett lyckat projekt som höjt den tekniska nivån och förbättrat vår konkurrenssituation både nationellt och internationellt. Försäljnings- och Distributionsvtal har tecknats och affärer påbörjats med Elof Hansson International AB, ett anrikt svenskt handelshus vilka numera marknadsför och försäljer Clean Combustion´s produkter globalt.

Upplägg och genomförande

Projektupplägg och metod gjordes i samarbete med Innventia som har stor erfarenhet av liknande projekt samt kunskap i ämnet. Det var grunden för att lyckas. Att vi under resan tvingades ta nya beslut baserade på fakta och omständigheter kändes komfortabelt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.