Utveckling av biblioteket som medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats

Diarienummer 2014-00170
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK
Bidrag från Vinnova 199 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet har varit att utveckla och förstärka och ge tid till samverkan i projektet i en fastställd samverkansgrupp. Vi ville under perioden arbeta fram en projektplan och utarbeta strategier för finansiering av en testverksamhet. Målet är uppfyllt i och med att en projektplan, metoder och visionsdokument nu arbetats fram.

Resultat och förväntade effekter

Vi upplever att vi nu hunnit arbeta oss samman kring en fortsättning där vi tror att vi kan genomföra ett allmänt kontor på Hässelby gårds bibliotek med gott resultat. Vi avser därför att använda projektplanen för att söka projektmedel för en genomförandefas. Vi tror att ett genomförande skulle stärka delaktigheten och initiativkraften hos våra besökare.

Upplägg och genomförande

Vi har i projektgruppen träffats kontinuerligt och bearbetat idén om ett allmänt kontor i våra offentliga lokaler. Vi har också träffat andra verksamheter och fått inspiration av dessa, tex Megafonen, Stockholm Makerspace, MKC, STPLN, Garaget, Malmö kommun, Interfem. I den ordinarie verksamheten och i samverkansprojektet Bibblerian har vi under perioden uppfattat behov av öppna platser för möten och metoder för systematisk kunskapsdelning. Under den tid vi har jobbat med idén har den också förankrats i flera verksamheter på Bibblerian där Hässelby gårds bibliotek ligger.

Externa länkar

Detta är en prototyp för en ny hemsida som utgår från vårt samarbete och planer för Hässelby gård. Här beskrivs konceptet Allmänna kontoret så som det legat till grund för samarbetet mellan SSB och Dilettant.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.