Utvärdering av strategier för felhantering och identifiering med KTH Research Concept Vehicle (AZ Fault Test)

Diarienummer 2015-03117
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för farkost och flyg
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

1.Studera effekterna av feltoleranta reglerstrategier på förare och fordonets beteende. 2.Validera simulering och körsimulatorresultat hitting uppnådda genom projekten FT_HEV och EVERSAFE. 3.Utvädera nya reglerstrategier som använder, vridmoment, styrning och kombinerade strategier. 4.Testa prestanda och actuatorbegränsningar hos RCV fordonet.

Resultat och förväntade effekter

Mål 1: Har studerat effekterna av feltoleranta reglerstrategier på fordonets beteende men kunde inte genomföra test med flera förare. Mål 2: Har validerad simulerings- och testresultat tidigare gjorda gällande fordonets beteende vid fel och reglerstrategins inverkan. Dock inte med förare i loopen. Mål 3: Har utvärderat nya reglerstrategier som nyttjar endast vridmoment på hjulen och inte styrning och kombinerade strategier. Mål 4: Har testat och skapat ny data på prestanda och begränsningar hos RCV fordonets aktuatorer.

Upplägg och genomförande

Detta projekt testade teorier utvecklade under och efter projekten FT_HEV och EVERSAFE i verklig miljö som gav bättre förståelse om området. Testerna ökade också kunskapen om RCV fordonet som kommer att användas för uppdatering av Virtuell modell och framtida forskning. Två testexpeditioner har genomförts på AstaZero, båda två dagar långa. Detta genererade en stor mängd data som analyserades och resultaten tidigare redovisats har delvis blivit validerade som kan ses i resultat och förväntade effekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.