Utredning rörande finansieringsmöjligheter av testinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Utredningen syftar till att belysa legala förutsättningar för offentligt stöd till finansiering av testinfrastruktur vilket har genomförts och dokumenterats i en rapport. En workshop med intressenter (VCC, AB Volvo, SP, Vinnova, LTU, Chalmers) har också hållits. Det är dock mycket svårt att hitta generella riktlinjer.

Resultat och förväntade effekter

Det finns ett stort antal möjliga stödprogram för olika aktörer såsom företag och organisationer inom EU och i Sverige som stödjer olika projekt med hundratals miljoner Euro. Följande behandlas i rapporten: * Europeiska regionalfonden. * EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling * Regionala program. * Centrala nationella myndigheter

Upplägg och genomförande

* Workshop med intressenter * Utredning av expertkonsult * Case studier

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.