Utökat uppdrag forskningsobservation avseende jämställdhetsforskning

Diarienummer 2014-04180
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Bidrag från Vinnova 341 775 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet går varit att analysera processer och metoder som används i projekteten för ökad jämställdhet. Målet har varit att bidra med metoder användas av andra aktörer. Forskningsfrågorna var: -Hur kan forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på ökad jämställdhet organiseras mellan forskare och andra parter? -Hur kan metoder som används av forskare och andra parter användas av andra? Vad är signifikant för metoder och förhållningssätt i deras arbete? -Är de arbetssätt och processer som förekommer i projekten överföringsbara till andra jämställdhetsprojekt med andra aktörer?

Resultat och förväntade effekter

Följeforskningens resultat är att för ett arbete för ökad jämställdhet kan både kunskapen som dessa projekt har genererat användas av andra som bedriver jämställdhetsarbete i praktiken men att också de enskilda metoderna som projekten kombinerat i sitt arbete också kan användas. Resultatet är således flerdimensionellt och finns både på ett övergripande plan när det gäller arbete för ökad jämställdhet generellt men också på ett konkret metodplan där kombinationen av olika enskilda metoder på ett logiskt sätt för de dilemman som ska angripas också är ett resultat.

Upplägg och genomförande

Följeforskningen är inspirerad av etnografisk ansats och case methodology, där varje projekt som studerats betraktas som en form av case där olika slags material bildar en helhetsförståelse för projektet och dess olika delar (se även Callerstig 2014, s. 94). Materialet som skapats i följeforskningen har speglats mot tidigare studier och befintlig kunskap om hur processer för förändringsarbete kan byggas upp. Det är olika slags material som ligger till grund för analyserna i den här rapporten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.