Utforskning av Jupiters is- och vulkanmånar med aurora observationer

Diarienummer 2014-01459
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 2 151 116 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2014-03-14

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att främja förståelsen av norrsken på Jupiters galileiska månar, och därigenom deras inre och atmosfärer. Projektledaren skulle även etablera sig som oberoende forskare och lärare. Projektet syftade även på nära samarbete mellan Southwest Research Institute (SwRI) I USA och KTH i Sverige. De allra flesta av projektet mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Forskningsmässigt, viktyga upptäckter gjordes, såsom bekräftelse av vattenocean under Ganymedes yta, samt första observationer av väte i Europas och Calistos atmosfärer. Forskningsresultat har publicerats i åtta publikationer och fick stort genomslag. Ansökningar om nya observationer samt projektfinansiering har beviljats, och säkrar fortsatt framgångsrik forskning. Projektledaren är på god väg att söka fast tjänst inom akademin i Sverige.

Upplägg och genomförande

Första halvåret har förlagts vid SwRI i San Antonio, Texas, USA. Efter projektledare har huvudsakligen baserats i Sverige, där han forskade och undervisade vid KTH. Flertal av utbytesvistelser under flera veckor, av projektledare själv och KTH students vid SwRI, samt besök/vistelser från seniora och yngre forskare från SwRI vid KTH, samt utbyte med andra aktörer i Europa, är ett tecken på omfattande samarbete mellan partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.