Utbildning i innovationsledning inom kommuner och landsting i Sörmland

Diarienummer 2015-06703
Koordinator SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING - FoU i Sörmland
Bidrag från Vinnova 468 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Denna utbildning har syftat till att öka chefers och innovationsledares innovationskompetens för att utveckla organisationernas innovationsförmåga med inriktning mot tjänsteinnovation. Målet har varit att innovationsledare drivit implementering av förändrade arbetssätt och genomfört kreativa processer med stöd av kreativa metoder. Verksamheter har involverat användare som gett djupare kunskap att facilitera kreativa grupprocesser. Politiker har deltagit vid två utbildningstillfällen för att öka förståelse för verksamheterna gällande innovation-och strategier.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från utvärdering av utbildningen och deltagarnas reflektioner visar att innovationsledare och chefer fått ökad innovationskompetens för att utveckla organisationernas innovationsförmåga. Innovationsledare har genomfört olika typer av förändringsprocesser med stöd av kreativa metoder och verktyg tillsammans med medarbetare i verksamheter. Innovationsledare har tillägnat sig djupare kunskaper i att facilitera kreativa grupprocesser.I utbildningens tjänsteinnovationsprocess har deltagarna involverat användare i organisationernas förändringsarbete.

Upplägg och genomförande

Utbildningen har genomförts under ett år och haft tio utbildningstillfällen med olika tema inom innovationsledning och med inriktning mot tjänsteinnovation. Det har varit 30 deltagare varav 19 innovationsledare och 11 chefer. Vid första och sista utbildningstillfället deltog även politiker för att öka förståelse för verksamheternas behov när det gäller innovationsarbete och för att förstå utforma policy och strategier för innovation.

Externa länkar

Mer information om utbildningen; bengt.koping.olsson@mdh.se eller carina.forsman@fou.sormland.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.