Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Urban Insikt

Diarienummer
Koordinator SWECO Infrastructure AB - Region Samhällsbyggnad Stockholm
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet bygger på en idé om en informationstjänst som kombinerar information om det urbana läget och förväntade händelser framåt till en samlad informationsmängd. Tjänsten Urban Insikt förmedlar alltså information om människorna i staden, vid olika tidpunkter under dygnet och olika dagar under året, var dom är och hur dom förväntas röra sig. Tjänsten kan utgöra underlag för allokering av resurser i kommunikations- och transportsystem men också fungera som indata till styrsystem och som beslutsunderlag för servicenäringar mm.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet för detta A-projekt har varit att vidareutveckla grundidén till en mogen nivå B-ansökan genom att bearbeta alla de öppna frågeställningar som finns kring tjänstens innehåll, affärsmodell och förvänatde nytta, teknisk lösning etc. Detta för att skapa en stabil grund för att på allvar kunna utveckla produkten ´Urban Insikt´ och göra den tillgänglig för kommersiell användning. Projektets partners är eniga om att fortsätta arbetet genom ett B projekt.

Upplägg och genomförande

Under perioden november 2011 till mars 2012 har en serie av fem workshops genomförts. Varje workshop har haft dedikerade huvudteman som redovisats av projektets olika parter och i anslutning till huvudtemat har öppna frågor kopplade till övriga teman systematiskt arbetats igenom. Projektets resultat publiceras i en sammanfattande slutrapport som självständigt dokument.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02465

Statistik för sidan