Uppskalning av Elevledarna

Diarienummer 2016-02032
Koordinator Didici Sverie - ProLab
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Avslutat