Uppsala VFT1

Diarienummer 2012-00138
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 364 969 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

VFT1-medel ska hjälpa uppfinnare och entreprenörer att identifiera risker: dels tekniska, marknadsmässiga och sådana som relaterar till affärsmodeller. Vidare ska VFT1-medel användas för att ta fram värdeerbjudande(n) och att koppla forskare/uppfinnare med personer med affärsutvecklingskompetens. Projekt Uppsala VFT1 anses vara ett lyckat projekt, dels med avseende på implementeringen av projektet i IK Uppsalas befintliga verksamhet, och med avseende på de idéer som har stöttats, och vilka externa personer som har kopplats till dessa case.

Resultat och förväntade effekter

Case som har fått stöd från Uppsala VFT1 har fått en ökad förståelse för de krav som marknaden ställer, samt en bättre uppfattning av risker relaterade till föreslagna koncept. Casen har kommit i kontakt med användare, kunder och andra intressenter, och utvecklats vidare med hänsyn till dessa kontakters återkoppling. Vidare har case kommit i kontkat med framtida investerare och finansiärer. åtta (8) stycken case har finansierats under 2012. Vissa case har sökt sig vidare till VFT2 (5) andra utvecklas vidare i samarbete med presumtiv kund (2). Tre nya planeras under januari/februari.

Upplägg och genomförande

För Uppsala VFT1 föreslogs i ansökan om 4 mSEK utveckling av befintlig infrastruktur, i form av hjälp från externa bedömare och för stöd av case. Då utfallet blev en medelstilldelning om ca 1,8MSek valdes istället att i mån det var möjligt använda sig av befintliga affärscoacher för alla aspekterna av projekthanteringen. IK Uppsala har tagit fram modell för hantering av case som finansieras i projektet. Ett beviljande av VFT1-medel föregås av möte med UUI Patent, möten med affärscoach, samt en dokument som föreslår verifieringscase, samt en skriftlig överenskommelse - 2 coacher & ägare

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.