Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics (Etapp 3)

Diarienummer 2013-01495
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2015
Status Avslutat

Externa länkar