Uppkoppling och tillståndsmätning av 3D-tillverkade komponenter i krävande application

Diarienummer 2016-03972
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsprojektets mål att utreda förutsättningarna för digitaliserad tillståndsmätning (temperatur, töjning etc) av kritiska komponenter som befinner sig i krävande miljöer och bereda väg för ett större projekt uppfylldes. Genom att samla ett antal företag som tillverkar eller använder komponenter som utsätts för krävande miljöer gavs en bild av behoven och tillsammans med kompetens inom additiv tillverkning, fiberoptiska tillämpningar, elektronik, datahantering och visualisering kunde en strategi för den aktuella digitaliseringsuppgiften konkretiseras.

Resultat och förväntade effekter

Experimentella försök visade att optiska fibrer av glas kunde beläggas (bilaga 1) med ett silverskikt och försök att gjuta in kopparbelagd fiber liksom stålrör för post-placering av fibrer i en stålkomponent via selektiv lasersmältning (SLM) visade att det kan utföras med bibehållen funktion om inpassning och maskinparametrar anpassas. Med övrig kompetens inom projektet kunde sedan en plan för digitaliseringsuppgiften att samla in, hantera och visualisera data för tillståndsmätning av komponenter i krävande miljöer sedan realiseras, till god grund för ett större projekt.

Upplägg och genomförande

Genomförandet bestod i en workshop där industrins utryckte sina behov och tekniska lösningar diskuterades, litteraturstudier och experimentella försök med avsikt att skapa ett underlag för ett större projekt. Vidare kontakter med såväl användare som aktörer på digitaliseringssidan stärkte helhetskonceptet och utgjorde underlag för att en ansökan till ett större projekt kunde genomföras med ett initierat och realistiskt innehåll. Med drivkraft från användarsidans och övriga deltagares motivation och kompetenser skapades ett starkt konsortium.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.