Uppkolning av PM-komponenter vid lågt och högt tryck

Diarienummer 2017-02515
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Att tillverka metallkomponenter via pulverteknik är en resurseffektiv metod som ger färdig form med få processteg. För att uppnå goda mekaniska egenskaper förtätas komponenten genom hetisostatisk pressning (HIP). Utveckling av pressar har gjort det möjligt att snabbkyla och även härda komponenten i samma värmecykel. Den bärande idén i denna genomförbarhetsstudie är att även inkludera uppkolning av komponenten i samma cykel. Målsättningen med projektet blir att ge en komponent en hård och slitstark yta som tillverkas pulvermetallurgiskt med få processteg.

Förväntade effekter och resultat

Uppkolningsprocesser med reaktivt kolväte, likt acetylen, metan, propan, etc., är svårstyrda processer då man har ett spontant sönderfall av kolvätet. Experimentellt sett är det förväntade resultat i projektet att påvisa sambandet mellan olika atmosfärer och kolupptag samt egenskaper hos sätthärdade komponenter. Därtill förväntas resultat i form av beräkningsmöjligheter som fångar och korrekt beskriver observationer från uppkolningsförsök. En långsiktig förväntad effekt är att förbättrade och skräddarsydda egenskaper ska leda till ökad användning av pulvermetallurgiskt framställda komponenter.

Planerat upplägg och genomförande

En metod som är under utveckling är att kombinera förtätningen av de efter sintringsprocessen porösa komponenterna i HIP med efterföljande uppkolning vid förhöjt tryck och slutligen snabbkylning (släcka). Genom att tillsätta låga halter kolväten i argongas fås en karburerande effekt av ytan. Som stöd för att simulera kolupptaget kan man utföra beräkningar med exempelvis Dictra för indiffusion av kol vid sätthärdningsprocesser. Med hjälp av denna information är det möjligt att fånga beroendet av tid, temperatur, och kolpotentialer vid uppkolning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.