Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppkolning av PM-komponenter vid lågt och högt tryck

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har visat hur det är möjligt att styra uppkolning av sintrade och heltäta material i HIP genom variation av processparametrar, exempelvis kemi/materialsort, atmosfär i HIP, hålltid, och porositet. Med stöd av beräkningar har processen optimerats och förslag på hur detta kan tas vidare har tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har påvisat hur det är möjligt att inkludera flera metallurgiska steg i samma process: kompaktering, uppkolning och härdning (sätthärdning). Utöver de sedvanliga positiva effekter att genom pulvermetallurgi nå färdig form i få processteg, ses ytterligare positiva led av denna process: minska ledtiden i materialframtagning genom att inkludera flera processer i samma steg, samt energibesparing till följd av minskad återvärmning och hantering.

Upplägg och genomförande

I syfte att optimera processen har processparametrar varierats. Optimeringen har utförts med hjälp av modeller, där bland annat termodynamiska beräkningar kan fånga inverkan av kemi på uppkolningsbeteendet, inverkan av hålltid kan simuleras med kinetik (Dictra). Däremot är det mer besvärligt att fånga inverkan av porositet på uppkolning, och fortsatt arbete rekommenderas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02515

Statistik för sidan