Uppgiftsspecifika modellering av nanostrukturerade ämnen för läkemedelsinnovationer

Diarienummer 2015-01561
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 32 036 kronor
Projektets löptid juli 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet uppfylldes, en stark och framtida kontakt med den industriella partnern bildades och förbereda det fullständiga förslaget började.

Resultat och förväntade effekter

Fullständiga förslag överlämnades till Vinnova: VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2015/09/16. Dnr och titel: 2015-04791 Uppgiftsspecifika modellering AV presumtiva ämnen FöR läkemedelsinnovationer

Upplägg och genomförande

Det var fördelaktigt att jämföra två industriella partners med liknande profiler och välja den förmånligare efter personliga kontakter etableras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.