Uppföljning Ideas 2 Work 2015

Diarienummer 2014-06131
Koordinator MODIGMINOZ AB - MODIGMINOZ AB - STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - februari 2017
Status Avslutat