Uppbearbetning av rapsfrökaka klimatsmarta proteiner och råvara till nya biobaserade produkter (Rapssåddi)

Diarienummer 2017-02715
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 1 719 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla processmetoder för att utvinna rapsprotein från rapsfrökaka till nya vegetabiliska livsmedel. Vid separering av protein från rapsfrökaka skapas en ny restström som främst innehåller skaldelar och fibrer samt mindre mängder protein, fett, mineraler och vitaminer. Denna “resten av resten” ska användas som substrat till probiotiska bakterier (prebiotika), som kompositmaterial i byggnadssektorn samt som biologiskt bekämpningsmedel mot växtangrepp.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer generera nya vegetabiliska proteinprodukter av en råvara som redan finns tillgänglig samt generera material till nya biobaserade produkter. Om projektet lyckas kommer dessutom värdet för restströmmar i den agrikulturella näringen öka och användas till sin fulla potential vilket bidrar till ökning i svensk bio-baserad ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet behandlar restströmmar från jordbruks och livsmedelsindustri. Frågeställningar inkluderar hur pressrest från rapsindustrin bäst ska förädlas till livsmedel och funktionella ingredienser samt hur fiberrest kan användas på bästa sätt. Processen ska optimeras och produktprototyper tas fram för bedömning av resultatägare och implementering i livsmedelsproduktion. Aventure AB, Gunnarshög Jordbruks Aktiebolag, Orkla Foods Sverige AB, SwePharm och LU kommer vara aktiva i projektets olika delar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.