UoI Rhino: Ett system för objektsglas och kassettmärkning för cancer diagnostik

Diarienummer
Koordinator ALEVAX AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla ett system för att märka objektsglas och kassetter för vävnadsprov som används inom cancer diagnostik laboratorier. Målet är att kunna stödja cancer diagnostiklaboratorier i deras dagliga aktiviteter för att kunna nå en bättre patientsäkerhet och en högre effektivitet. Projektet har lyckats ta fram en fungerande prototyp som har också patentansökts. Flera affärsmässiga aspekter har analyserats för att kunna ta produkten till marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Teknisk relaterade frågor har fått svar redan från början av projektet, medan många affärsrelaterade frågor har krävt mycket engangemang, samtal med rådgivare, branschexperter och potentiella kunder. En svensk patentansökan har lämnats in tidigt i projektet, som en konsekvens av att nyhetsundersökningen visade att innovationen var patenterbar. Analysen av regulatoriska krav gav positiva besked om att produkten inte är medicinsk utrustning eller in-vitro diagnostic device. Detta möjliggör en tidigare marknadslansering redan efter den första hälften av 2013.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden, har företaget anställt en civilingenjör inom maskinteknik för utveckling av prototypen i samråd med erfarna tekniska rådgivare. immaterialrättsliga frågor har följs upp med hjälp av en patentbyrå. Regulatoriska krav har analyserats med hjälp av en konsultbyrå och marknadsbehoven har undersökts med hjälp av våra kunder och partners. Deltagande i branschmässor har varit en viktig aspekt för att kunna få en bättre förståelse av marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00549

Statistik för sidan