UoI: Monocl - Lansering av Life Science Intelligence konceptet

Diarienummer 2011-03267
Koordinator Mon Life Science AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

VINN NU-projektet har syftat till att utarbeta en internationell lanseringsstrategi och förberedande aktiviteter för en lyckad lansering i USA. Monocl har uppnått målen genom att ha utökat kundnätverket, genomfört amerikanska pilotuppdrag, stärkt det juridiska ramverket, etablerat IP strategi samt validerat och optimerat affärsmodellen. Bolaget är nu redo för nästa tillväxtfas.

Resultat och förväntade effekter

*Kontakt med 8-10 nya potentiella kunder. Närvaro på JP Morgan Healthcare Conference samt företagsbesök i Kalifornien. *Pilotprojekt utfört för amerikanskt läkemedelsföretag. Offertdiskussion pågår med ytterligare företag i San Francisco. *Utarbetning av prenumerationsbaserad tjänst (s.k. LSI Observer). Affärsmodell validerad både i USA och med befintliga svenska kunder. *Utarbetad IP-strategi för bibehållen konkurrenskraft. *Organisations- och incitamentsprogram för rekrytering och expansion. *Försäkringslösning i linje med konsultavtal och disclaimers.

Upplägg och genomförande

1. Förberedelse för internationell lansering: Utarbetning av försäkringslösning, sekretess- och uppdragsavtal och immaterialrättsreglering i samråd med jurist. 2. Utveckling av tjänsteerbjudande USA: Möte med 7 bioteknikföretag i SF och LA, konferensbesök (JPM) samt kundbearbetning av ytterligare företag. Pilotprojekt utfört för amerikanskt företag. 3. Affärsstödjande aktiviteter: Upprättande av organisations- och incitamentsprogram för rekrytering och expansion. 4. Validering och optimering av affärsmodell, ny tjänsteutveckling för unik omvärldsbevakning.

Externa länkar

Monocl provides Life Science Intelligence for informed, strategic decision-making.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.