Unravelling Stent

Diarienummer 2013-04500
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har avsett förbereda det första borttagbara, stickade stentet för humant bruk samt utarbeta en affärsstrategi. Ett flertal stentar, material och stickningsvarianter har testats och en optimal produkt är definierad. Produktion startar Februari 2016 och human implantation är planerad till 2017 Affärsstrategien inkluderar produktion och utveckling för nya användningsområden samt utlicensiering. Nationella och internationella media och investorer har visat stort intresse.

Resultat och förväntade effekter

Stordjursförsök har påvisat att stentet i blodkärl inte ger återförträngningar och fungerar som tänkt vid kommande behandling av lungcancer. Produkten är ett svar på ett stort kliniskt behov. Human implantation är planerad till 2017 Luftvägar har blivit utvalt som primärt behandlingsområde efter marknadsanalys. Den totala marknaden utgörs av flera milliarder årligen. Intresse finns från USA och Kina för samarbete inom andra områden. Förhandlingar pågår. Stentet har fått patent i flera länder inklusive USA. CE-märkning pågår. Vi förväntar skapa ny Svensk industri av betydelse.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits framåt inom olika områden i parallellitet. Detta inkluderar: produktutveckling, testning i stordjur och mekaniskt, CE-märkning, Patentstrategi, marknadsanalys, etablering av partners och produktion, finansiering och mediakontakter. Detta har lett till korsbefruktning sedan alla områden påverkar varandra och projektet har som konsekvens nått långt på en relativt liten summa pengar. Projektet har varit omfattande i förhållande till antal medarbetare som rymts inom budget. Det har till del kompenserats via olika avgränsade studentprojekt

Externa länkar

www.graftcraft.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.