unomaly

Diarienummer 2012-00588
Koordinator UNOMALY AB - COBEA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Unomaly har, för att kunna anskaffa sig stora kunder och myndigheter samt förbereda sig för internationell lansering, vidareutvecklat produktens algoritm för att kunna hantera stora dataflöden. Produkten har framgångsrikt installerats och testats på 14 kunder sedan Maj 2012. Man har också patentansökt algoritmen, anskaffat referenskunder och återförsäljare samt gjort betydande anställning för sälj.

Resultat och förväntade effekter

Testerna av produkten har varit framgångsrika och kundernas rapportering om värdet på funktionaliteten är mycket positiv, produkten klarar de stora dataflödena som var målsättningen. Unomaly fungerar nu som en mycket operationell funktion i IT-avdelningens vardag hos kunderna som testat. Förväntningarna låg mycket fokuserade kring den verkliga nyttan av Unomalys funktion, och har visat sig överstiga denna förväntan. Kundbearbetningen har nu fortsatt i allt högre takt och partnerutvecklingen har gett en återförsäljare till.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i teknik, kund- & partnerutveckling samt immaterialrättslig process. Teknisk Intern utveckling av algoritm samt i nytt språk och förbättring kringliggande funktioner. Möjliggjorts också med hjälp av inköpt hårdvara för stresstester. Kund & partnerutveckling Kundbesök av grundarna själva. Anställningen av VP of Sales (Matias Cuba) möjliggjorde snabbare beslut från kunderna. Partneranskaffning gjord med Radpoint. Immaterialrätt En patentjurist skrev och gjorde ansökan i samråd med Unomaly som registrerades som Provistional Patent i Maj 2012.

Externa länkar

Unomaly

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.