Ungas Idétåg

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att inspirera ett stort antyal personer att använda design i sin produkt/tjänsteutveckling för målgruppen vid sammanlagt 13 stationer över hela landet.Tillväxtverket ansvarade för marknadsföringen på plats

Resultat och förväntade effekter

Att besökare skall se vikten av design i sina innovations och entreprenörsprojekt och se sambandet med andra viktiga faktorer som ekonomi, finansiering och förstå hur man skall involvera design i projekten.

Upplägg och genomförande

Ett amarbete med Tillväxtverket som samordnat flera olika parter som kompletterar design och SVID bl.a Almi. I en av 5 järnvägsvagnar fanns en bemannad avdelning under rubriken design. Bemanningen skedde vid alla 13 stationer med två personer. Dels enperson med nationell kunskap om olika viktiga nationella designkontakter dels en person med lokal designkompetens, som kunde fungera som en fortsatt lokal kontakt och vetskap om designbranschen i lokalområdet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.