Ung Svensk Form & Rookies

Diarienummer 2012-01627
Koordinator SVENSK FORM SERVICE AKTIEBOLAG - Svensk Form
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Merparten av de 18 deltagarna har i sin utvärdering skrivit att de fått värdefulla verktyg och insikter i hur de kan fortsätta att utvecklas i sitt affärsmannaskap, att kursen har varit unik i kombinationen av gemensamma block och individuell coaching. Det internationella inslaget har blivit mindre än avsett, då det genast blev tydligt att alla först och främst behövde grundläggande kunskaper i affärsplanering och varumärkespositionering, innan de var mogna för internationalisering,även om den delen givetvis ingick.

Resultat och förväntade effekter

Enligt utvärdering anser de flesta deltagarna att de fått relevanta verktyg och insikt i hur de ska fortsätta utveckla sin karriär och affärstuveckling. Initiativ har påbörjats för gemensamma lösningar och nätverk för kunskapsståd inom exempelvis bokföring, avtalsskrivning och affärsutvecklingskunskap som de flesta anser sig fått för lite av i utbildningen. Tiden har dock endast hittills räckt till att genomföra kursen samt individuell coaching som varit effektivt och engagerat. Utvärderingar från såväl deltagare som coacher positivt.

Upplägg och genomförande

Framgång trots kort ledtid. Kick-off 14 augusti, introduktionsdag och bonding Stockholm 24 september, 3-6 oktober intensivkurs Leksands Entreprenörsskola i oktober, 3 individuella coachingtillfällen samt avslutning med presentation inför panel 21 november. Kursupplägget fokuserade på internationell inriktning, men inte alla var mogna ännu, de flesta var mera betjänta av att först identifiera egeninriktning, affärsplan och utveckligsmöjligheter. Bra processledare o föreläsare, skickliga coacher, bra föreläsare och engagerade deltagare, positiv utvärdering.

Externa länkar

Svensk Forms hemsida, där projektetDesignForward.INTbeskrivs närmare

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.