Ung och SMART

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - IT-stöd och systemutveckling
Bidrag från Vinnova 860 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

*Mål och syfte har varit att stimulera och utveckla okonventionellt tänkande och transferering av nya och beprövade metoder/idéer till nya applikationer. Syftet var att testa, utvärdera och stimulera ungdomar att utveckla sina idéer till realiserbara idéer och hjälpa dem med implementering samt att utveckla innovationssystemet till en parallell process som tidigt tar in och integrerar affärsutveckling med övrig utveckling. Vi skapar ett innovationsnätverk med syfte att det ska bli självgående och drivas vidare i egen regi. - Syftet har uppnåtts

Resultat och förväntade effekter

- utvecklad studentapp med information om - scheman, lokaler, lärare, dagens lunch, digitala kartor, snart inomhusnavigering - anpassad innovationsmetod modifierat Lean koncept. - Sju utvecklingsbara koncept på öppna data, från Ung&SMARTs 24h Business Challenge Umeå. Vinnare ´Safe and Sound´, tjänst som kan minska antalet cykelolyckor i samband med användande av hörlurar. - En deltagare medverkade i Venture Cup, regionfinal och 2 andra deltagare på väg att utveckla sina idéer till prototyper - Diskussioner med universitetet och våra samarbetspartners om en fortsättning

Upplägg och genomförande

Iterativ utveckling av dynamisk innovationsmiljö parallellt med metoder för att få in medlemmar och idé-grupper, med mentorer för idé- och affärsutveckling. Hur långt räcker de ungas tankar och förmåga för att styra utvecklingen? Styrkan är anpassning till situationen, svaghet är osäker styrning. Halvvägs in i projektet, kom få till mötena, trots ett stort visat intresse från vår FB-grupp och FB-sida. Vi beslöt oss då för hårdare, styrning, tydliga mål och högre krav på delaktighet och aktivitet, med en, ´examination´ i en 24 timmarsutmaning kring öppna data

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.