UCLA

Diarienummer 2014-06153
Koordinator Conscriptor AB
Bidrag från Vinnova 112 154 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2014
Status Avslutat