Tuberculosis treatment by restoring sensitivity to key drugs with Mycobacterial Tolerance Inhibitor

Diarienummer 2016-03721
Koordinator QURETECH BIO AB - QURETECH BIO AB c/o Akiri AB
Bidrag från Vinnova 4 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017