Transport Security - preventing theft from commercial vehicles.

Diarienummer
Koordinator Datachassi DC AB - Datachassi AB
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juli 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02736

Statistik för sidan