Trådlöst sensornätverk för självständiga och aktiva äldre med ökad säkerhet och kvalitet

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 733 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Hemvård är av yttersta vikt för att äldre människor ska kunna leva ett självständigt liv. Ett av de största problemen med hemvård är risken att äldre personer som bor ensamma blir sjuka eller skadar sig utan att kunna slå larm. I detta projekt kommer vi att utveckla WSN hälsovårdsmoduler med individuellt anpassade sensorer för äldre personer för ökad säkerhet och trygghet i dennes självständiga liv, samt för att ge en tillförlitlig informationskälla till hemtjänst, vårdcentraler och släktingar.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter: självständiga och aktiva äldre med ökad säkerhet Resultat: Projekt A - komplett forsknings-och utvecklingsplan för projekt B - projektkonsorti och styrgrupp Projekt B - WSN hemhälsovårdsprototyp för äldre personer som bor hemma - konstallationen expanderas till att inkludera användare och industriella partners Projekt C - WSN hälsovårdsmoduler för självständiga och aktiva äldre med ökad säkerhet och kvalitet i Sverige, EU och världen - jobb, produkter, och företag inom e-hemhälsovård

Upplägg och genomförande

Flera partners bjöds in (sjukvårdstjänstemän, forskare, vårdassistenter från socialtjänsten, industri) för att konstruera konsorti och styrgrupp. Faststallat behov, utmaningar för sensorer-WSN, kompetenskrav för medlemmar i konsortiet/styrgrupp, projektplan. Styrgruppen har sammanträtt 6 gånger för att sammanfatta projektresultat och bestämma innehållet i nästa projektsteg. Många diskussioner har genomförts via e-post och telefon. Nuvarande prototypen har visats för industrin och slutanvändare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.