TRACER

Diarienummer 2013-00184
Koordinator IMEX AB
Bidrag från Vinnova 392 500 kronor
Projektets löptid april 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ursprungligt syfte och mål har uppnåtts i den meningen att konceptet genomgått ett verifieringsprojekt. Resultatet av projektet är dock att TRACER måste vidareutvecklas för att uppfylla marknadens förväntningar, d.v.s. konceptet är ännu inte redo att tas till marknaden.

Resultat och förväntade effekter

För att uppnå förväntat resultat återstår att lösa problematiken med en kostnadseffektiv, säker och godkänd UV-lampa för detektion. Vidare får ursprungligen förväntade resultat i form av kommersialisering och exploatering revideras då marknaden förväntar sig en produkt med en högre grad av förmåga att särskilja olika typer av ytföroreningar, exempelvisoljor, fetter, etc.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har följt ursprunglig plan med den förändringen att projektarbetet forcerades och avslutades i förtid.Forceringen föranleddes av önskemålet att verifiera produkten inför höstens marknadsaktiviteter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.