Toppforskningsinitiativet 2012

Diarienummer 2012-04109
Koordinator NordForsk - TFI-sekretariatet
Bidrag från Vinnova 10 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat