Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tooltip Control - Intuitivt styrsystem för grävmaskiner

Diarienummer
Koordinator Steelwrist AB
Bidrag från Vinnova 1 395 150 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har utvecklat konceptet Tooltip Control, ett mer intuitivt sätt att styra grävmaskiner och dess redskap. Det innovativa kontrollsystem förenklar för operatörer som endast behöver fokusera på den önskad slutposition för grävmaskinens arbetsredskap. Styrsystemet kombinerar automatiskt hur rörelsen för mekaniska leder på grävmaskinens bom/arm och redskap ska kombineras för en optimal rörelse. Resultatet är att redskapshanteringen blir mer intuitiv, något som i öppnar för en ökad produktivitet, en förenklad inlärningsprocess och en förbättrad arbetsplatssäkerhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med projektet Tooltip Control vill Steelwrist visa på sin innovationskraft för styrsystem till grävmaskiner. Konceptet för Tooltip Control finns implementerat kommersiell simulatormiljö med rörelseplattform. En hjulburen grävmaskin har används för att verifiera styrsystemets potential och skapa anpassade adaptiva styralgoritmer för alla hydrauliska rörelser i verklig miljö. Vi har för avsikt att under första halvan av 2018 publikt presentera Tooltip Control och visa upp det vi är övertygade om blir nästa generations mer intuitiva styrsystem för grävmaskiner.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med interna resurser i samarbete med externa partners. Jämfört med ursprungsplanen har vi lagt ut mer utvecklingsarbete på externa resurser bl.a därför att komplexiteten i regleralgoritmerna som utvecklats visat sig högre än vi trott. Att utveckla ergonomiska styrreglage för en harmonisk funktion har också varit en större teknisk utmaning än förväntat. Vi ämnar att fortsätta med användarstudierna för att visa på ytterligare fördelar med Tooltip Control jämfört med traditionell teknik. Vi har fått lärdomar om komplexiteten kring bra användarstudier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05223

Statistik för sidan