Tomografi för rent stål

Diarienummer 2018-04418
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Starkare stål möjliggör lättare konstruktioner som bär mer nyttolast och minskar resursbehov/miljöpåverkan. Högre spänningstillstånd ökar samtidigt känsligheten mot orenhet såsom mikropartiklar varför dessa måste detekteras effektivare. Idag används mikroskopmetoder som är tidskrävande och tvådimensionella. Röntgenkällorna hos nya synkontronanläggningar ger röntgenstrålning i sådan mängd och kvalitet att tredimensionella tomografibilder kan skapas i relevant upplösning och på kort tid. Målet är att verifiera denna metod hos stålverkens utvecklingsavdelningar.

Förväntade effekter och resultat

Förbättrad metod för att hitta och kvantifiera oönskade partiklar i stål. Denna metod ska användas hos stålföretagen i deras ständiga process att utveckla bättre produkter för tillverkningsindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

En ståltillverkare, SSAB, och två forskningsinstitut, Swerim och RISE, deltar i projektet. Högupplösta tredimensionella avbildningar av olika, för SSAB viktiga, material tas upp vid DESY:s synkrotron Petra III i Hamburg. Resultaten och kommer att jämföras och utvärderas med data från konventionell provning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.