TINC - Peppy Pals

Diarienummer 2015-04165
Koordinator PEPPY PALS AB
Bidrag från Vinnova 94 618 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Att utvärdera den amerikanska marknaden för våra appar. Detta har vi gjort och vi åker gärna dit igen på en längre vistelse.

Resultat och förväntade effekter

Vi ville även delta i olika workshops som ordnades av TINC och det har vi gjort med goda resultat. Det var väldigt hög kvalite på alla workshops och innehållet (PR, Marknadsföring, Lean Start Up, föreläsningar etc)

Upplägg och genomförande

Det var ett bra upplägg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.