Tillväxt och bensjukdomar hos barn - från klinik till molekylära mekanismer

Diarienummer 2014-01438
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Ped. Endokrinologi Lab
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2014-03-14

Syfte och mål

Målsättningen med detta Vinnmer fellowship var att stödja min flytt till Barnendokrinologiska laboratoriet vid institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet och samtidigt behålla och utveckla sammarbetet med National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) vid the National Institutes of Health, Bethesda, USA.

Resultat och förväntade effekter

Anslaget möjliggjorde min flytt till Barnendokrinologiska laboratoriet vid Karolinska Institutet, samtidigt som ett starkt samarbete med National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA (NICHD) upprätthölls och utvecklades. Detta har resulterat i mer än 15 vetenskapliga publikationer/projekt om tillväxt och skelettsjukdomar inkluderande upptäckten och karakterisering av Aggrecan-brist som ett nytt kortvuxenhets syndrom.

Upplägg och genomförande

Vinnmer fellowship:et gav mig mer akademisk frihet att utveckla forskningsprojekt och samarbeten och innebar därmed en utmärkt möjlighet att utvecklas vetenskapligt och att fortsätta bygga nationella och internationella nätverk. Detta har utan tvekan stärkt min internationella exponering och stärkt min karriärutveckling, vilket har resulterat i flera studier, stabilare försörjning och en bredare plattform för min forskningsverksamhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.